„Filozoficznik” to wydawany pod koniec roku szkolnego filozoficzny rocznik prezentujący teksty, fragmenty esejów olimpijskich, osiągnięcia, prace plastyczne, projekty graficzne, wiersze, intelektualne prowokacje i olśnienia oraz rozmaitą twórczość uczniów 2 Społecznego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie. Publikacja zawierająca teksty w języku polskim, angielskim i niekiedy innych językach europejskich, w nakładzie 300 lub 200 egzemplarzy dostępna jest w sekretariacie naszej szkoły lub wybranych bibliotekach oraz w wersji elektronicznej. Linki do wersji elektronicznych poszczególnych edycji publikacji znajdują się pod opisami konkretnych numerów.

„Filozofia liczy sobie bez mała 2,7 tysięcy lat. 2 SLO ma lat już 28. Czy ktoś tak przeraźliwie stary może zaprzyjaźnić się z kimś jeszcze przed trzydziestką? Przypadek naszej szkoły pokazuje, że jest to nie tylko możliwe, ale nawet w sprzyjających okolicznościach nieuniknione. Szkoła nowoczesna, otwarta, inspirująca, kształcąca w zgodzie z wewnętrznym imperatywem jakości i szacunku potrzebuje filozofii i czuje się przy niej swobodnie. Filozofia natomiast potrzebuje młodych ludzi gotowych kolejny raz podjąć wyzwanie krytycznego namysłu nad przeszłą, zastaną i dopiero kształtującą się rzeczywistością. […] Czy wspomniana przyjaźń spełnia podstawowy warunek nakładany na tę relację przez większość filozofów, którzy brali sobie za przedmiot pogłębionego namysłu właśnie ten fenomen międzyludzkich stosunków? (Arystoteles, Epikur, Seneka, Cyceron, Wolter czy Paul Ricœur to tylko najwybitniejsi teoretycy przyjaźni). Czy przyjaźń naszej szkoły z tą starowinką filozofią jest wierna i wzajemna? Jestem przekonany, że tak jest. Filozofia wyposaża naszych uczniów w narzędziownik krytycznego myślenia, przynagla ich do odpowiedzialności, odbiera im trochę rozleniwiającego spokoju. A oni w zamian czytają owoce jej natchnień, sami piszą jej kolejne epizody, zasilają instytuty filozoficznych studiów i dyskutują w różnych językach, na różnych kontynentach jej najbardziej palące problemy. Niech i ta publikacja będzie jeszcze jednym objawem naszej wzajemności”.

Fragment wstępu do pierwszego numeru „Filozoficznika” z 2017 roku

Nr 1 Filozoficzna lektura na czerwiec!

Prezentujemy pierwszy numer filozoficznego rocznika prezentującego teksty, osiągnięcia, prace, olśnienia, wymysły, odkrycia, przemyślenia i rozmaitą twórczość uczniów Zespołu Szkół Społecznych STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie. „Filozoficznik” jest zaproszeniem do wspólnych poszukiwań i próbą przełamania zakurzonych schematów rozprawiania o filozofii. Wersja drukowana publikacji dostępna jest w sekretariacie naszej szkoły. Zachęcamy także do lektury wersji cyfrowej wraz z wkładką dołączoną do publikacji zamieszczonej na platformie https://issuu.com/

W ramach dystrybucji drukowanej wersji „Filozoficznika” prowadziliśmy zbiórkę pieniędzy na rzecz Stowarzyszenia Otwarte Klatki. Zachęcamy do wsparcia finansowego tej inicjatywy: https://www.otwarteklatki.pl/.

Nr 2 Filozoficznik powraca!

Drugi numer „Filozoficznika”, czyli filozoficznego rocznika prezentującego teksty, opowiadania, aforyzmy, prace plastyczne, wiersze oraz rozmaitą twórczość uczniów Zespołu Szkół Społecznych STO im. Pawła Jasienicy w Warszawie, to lektura dla tych, którzy potrzebują metafizycznej głębi, ale nie stronią także od zdroworozsądkowych wyjaśnień; dla każdego, kto zachwyca się pięknem myśli nie rzadziej niż pięknymi słowami; w końcu dla wszystkich, którzy kochają filozofię tak mocno, jak filozofia umiłowała mądrość. Wersja drukowana publikacji dostępna jest w sekretariacie naszej szkoły. Zachęcamy także do lektury wersji cyfrowej wraz z wkładką dołączoną do publikacji zamieszczonej na platformie https://issuu.com/

W ramach dystrybucji drukowanej wersji „Filozoficznika” prowadziliśmy zbiórkę pieniędzy na rzecz Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej Phronesis, które wydaje filozoficzną gazetę dzieci „Filozofik”. Zachęcamy do wsparcia finansowego tej inicjatywy: http://phronesis.org.pl/gazeta-filozoficzna/.

Nr 3 Filozoficznik bez końca!

Prezentujemy trzeci numer filozoficznego magazynu wydawanego przez Zespół Szkół Społecznych im. Pawła Jasienicy STO w Warszawie. Publikacja zawiera teksty, prace, twórczość, przemyślenia i eksperymenty uczniów, absolwentów oraz naszych przyjaciół. „Filozoficznik” przeznaczony jest dla wszystkich, dla których filozofowanie w postawie otwartości jest wartością samą w sobie. Zachęcamy także do lektury wersji cyfrowej wraz z wkładką dołączoną do publikacji zamieszczonej na platformie https://issuu.com/

Nr 4 Wspólny głos z osamotnienia!

Zapraszamy do lektury czwartego numeru „Filozoficznika”, czyli filozoficznego magazynu wydawanego przez 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO. W numerze m.in. filozoficzne eseje naszych uczniów i absolwentów, reportaż przybliżający historię nauczania filozofii w naszej szkole, grafiki, poezja i dużo refleksji wydobytej wprost z osamotnienia – czyli po prostu: miłość mądrości w czasach zarazy. Wersja drukowana publikacji dostępna jest w sekretariacie naszej szkoły. Zachęcamy także do lektury wersji cyfrowej wraz z wkładką dołączoną do publikacji zamieszczonej na platformie https://issuu.com/ W tym roku „Filozoficznikowi” towarzyszy Kieszonkowy Słownik Filozofii przygotowany przez dwa ostatnie roczniki maturzystów z naszej szkoły. Zachęcamy do korzystania ze słownika. Wersja drukowana dostępna jest w sekretariacie naszej szkoły. W ramach dystrybucji drukowanej wersji „Filozoficznika” prowadziliśmy zbiórkę pieniędzy na rzecz Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej Phronesis, które wydaje filozoficzną gazetę dzieci „Filozofik”. Zachęcamy do wsparcia finansowego tej inicjatywy: http://phronesis.org.pl/gazeta-filozoficzna/.

Nr 5 Filozoficznik z grami!

Przedstawiamy Państwu piąty numer „Filozoficznika”, który zawiera oprócz tekstów, prac plastycznych, wierszy, esejów i twórczości uczennic i uczniów oraz absolwentów i absolwentek naszej szkoły także zasady gier zebranych w zestawie „Figle i Filogrywki” (przygotowanych w ramach szkolnego projektu Concreō ergo sum). Zachęcamy także do lektury wersji cyfrowej zamieszczonej na platformie https://issuu.com/ Wybrane gry z zestawu „Figle i Filogrywki” znajdują się pod poniższym linkiem.

W ramach dystrybucji drukowanej wersji „Filozoficznika” prowadziliśmy zbiórkę pieniędzy na rzecz Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej Phronesis, które wydaje filozoficzną gazetę dzieci „Filozofik”. Zachęcamy do wsparcia finansowego tej inicjatywy: http://phronesis.org.pl/gazeta-filozoficzna/.

Nr 6 Filozoficzna refleksja na trudne czasy!

W bardzo skomplikowanym świecie, pełnym zawirowań i niepewności, sięgamy do tego, co dla nas już dobrze znane i przywołujące nas do intelektualnych obowiązków, i prezentujemy szósty numer „Filozoficznika”, czyli kolejne wydanie naszej nieśmiałej, aczkolwiek ciężko wypracowanej wspólnej filozoficznej refleksji, ubranej pod postacią esejów, poematów, rozprawek, rapowanych tekstów, eschatologicznych przemyśleń, wierszy i prac plastycznych. Wszystko to dopełniamy kalendarium stanowiącym Przyczynek do historii filozofii ukraińskiej, które w wersji skróconej i tłumaczonej na język ukraiński i angielski dołączamy także w formie plakatowej. Mamy nadzieję, że nasze starania pozwolą także i czytelnikom odnaleźć nieco wytchnienia w lekturze. Zachęcamy także do lektury wersji cyfrowej wraz z wkładką dołączoną do publikacji zamieszczonej na platformie https://issuu.com/

W ramach dystrybucji drukowanej wersji „Filozoficznika” prowadziliśmy zbiórkę pieniędzy na rzecz Lwowskiego Towarzystwa Filozoficznego im. Kazimierza Twardowskiego. Zachęcamy do wsparcia finansowego tej inicjatywy: https://www.twardowski-lviv.org/pl/index.pl.html.

Intro