LISTA PRZYJĘTYCH

do oddziałów LO PL w 2 SLO

na rok szkolny 2024/25

wg numerów kart wstępu na egzamin (w tabeli – numer kandydata)

Drodzy Uczniowie, zostaliście przyjęci do „Dwójki” – gratulujemy!

Drodzy Rodzice, w celu potwierdzenia decyzji o wyborze naszej szkoły prosimy o wpłatę 2205 zł – do 11 czerwca – na konto:

51 1050 1038 1000 0022 5870 2535

tytułem: opłata rekrutacyjna LO PL, imię i nazwisko ucznia

Rodziców i naszych nowych uczniów zapraszamy na spotkanie – 18 czerwca o godzinie 17.30 – do szkoły przy ul. Nowowiejskiej 5.

Uczniom zaproponujemy spotkania z tutorami i wychowawcami. Rodzicom – spotkanie z dyrekcją i krótkie warsztaty, prezentujące nasze sposoby pracy z rodzicami.

Prosimy o przygotowanie odpowiedzi na pytanie: jakiego dziecko chce się uczyć drugiego języka obcego? (do wyboru: hiszpański, francuski, niemiecki) należy wskazać dwie możliwości (na wypadek gdyby preferowana grupa językowa nie powstała), a także poziom nauki.

Następnym krokiem jest złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – w sekretariacie szkoły 21 VI godz. 13:00 do 15:00 oraz 24-25 VI godz. 9:00-15:00. A także podpisanie umowy o kształceniu.

Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty  należy złożyć po 20 VIII

W razie pytań, prosimy o kontakt z sekretariatem – 783 977 523

LISTA REZERWOWA

do oddziałów LO PL w 2 SLO

na rok szkolny 2024/25

wg numerów kart wstępu na egzamin (nr. na liście – nr. kandydata)

Drodzy Uczniowie, zdaliście egzamin do „Dwójki” – gratulujemy!

Niestety, obecnie nie możemy Was przyjąć z powodu braku miejsc. Dlatego proponujemy Wam oczekiwanie na wolne miejsce na liście rezerwowej.

Prosimy, byście pozostali w kontakcie ze szkołą. O wolnych miejscach będziemy zawiadamiać telefonicznie kolejne osoby z listy rezerwowej – w razie rezygnacji kandydata z listy przyjętych.

Intro