Indywidualne profilowanie

W naszej szkole każdy uczeń pracuje nad ukształtowaniem indywidualnego profilu nauki, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i planami akademickimi. Proces jest rozłożony w czasie. Profil można zmieniać, jednak pod pewnymi warunkami. Uczeń dokonuje wyboru profilu w ciągu pierwszego roku nauki (wyjątek stanowi profil mat-fiz-inf, który rządzi się innymi zasadami). W drugim roku nauki uczeń powinien już wiedzieć, czego chce uczyć się w liceum i z czego będzie zdawał maturę rozszerzoną.

Oto przykładowe profile:

matematyka-fizyka-informatyka

matematyka -geografia-jęz. II

polski-filozofia-historia sztuki

biologia-chemia- matematyka

historia-WOS- filozofia

możliwe są również inne kombinacje przedmiotów rozszerzonych.

Niemożliwe kombinacje przedmiotów to:

chemia-geografia,

polski-fizyka

filozofia-informatyka.

Rok I

Przedmioty ogólne profilowane zgodnie z poziomem zaawansowania (podstawowy lub rozszerzony)

Język angielski – tylko poziom rozszerzony, uczniowie dzieleni są na 4 grupy zgodnie z      poziomem zaawansowania).

Drugi język obcy (niemiecki, francuski lub hiszpański) – podstawowy lub rozszerzony, zależy od poziomu uczniów, którzy się zgłoszą na dany język, powstają 4 grupy językowe.

Matematyka – rocznik dzielony na 3 grupy.

Rozszerzenia
chemia lub geografia, język polski lub fizyka, biologia (do wyboru 2-3 przedmioty w semestrze), informatyka.

Profil mat-fiz-inf

uczniowie uczą się od I klasy matematyki, fizyki i informatyki na poziomie rozszerzonym, wykraczającym poza podstawę programową

uczniowie nie mogą w I klasie wybrać innego przedmiotu na poziomie rozszerzonym

na początku klasy II mogą zrezygnować z fizyki lub informatyki i zamiast nich wybrać inny przedmiot rozszerzony

Rekrutacja uczniów do profilu mat-fiz-inf odbywa się w trakcie egzaminu wstępnego do szkoły.

Rok II

Na początku klasy II można jeszcze skorygować profil – zrezygnować z rozszerzenia lub zdać egzamin progowy do grupy rozszerzonej.

 Przedmioty obowiązkowe profilowane zgodnie z poziomem zaawansowania (podstawowy lub rozszerzony)

matematyka, drugi język obcy, język polski, biologia, chemia, geografia, fizyka, informatyka, historia.

Przedmioty nauczane tylko na poziomie rozszerzonym

język angielski, filozofia, historia sztuki.

Uczeń może wybrać 3-4 przedmioty rozszerzone; wybór powinien być przemyślany, tak aby praca odbywała się w sposób systematyczny i w dobrze rozłożonym w czasie.

GEOWOS
Przedmiot interdyscyplinarny w drugim semestrze dla tych, którzy wybrali rozszerzenie z geografii i chcą rozszerzać WOS od trzeciej klasy.

Rok III

Przedmioty obowiązkowe profilowane zgodnie z poziomem zaawansowania (podstawowy lub rozszerzony)
język polski, drugi język obcy, matematyka, historia.

 

Przedmioty tylko na poziomie rozszerzonym
język angielski, biologia, chemia, geografia, fizyka, informatyka, filozofia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki.

 

 Możliwa jest rezygnacja z przedmiotu rozszerzonego

należy złożyć rezygnację z nauki w grupie rozszerzonej w formie podania do Dyrektora szkoły z podpisem rodzica

należy poinformować o rezygnacji nauczyciela prowadzącego i wychowawcę

Rok IV

Przedmioty obowiązkowe profilowane zgodnie z poziomem zaawansowania (podstawowy lub rozszerzony)
język polski, drugi język obcy, matematyka, historia.

 

Przedmioty tylko na poziomie rozszerzonym
język angielski, biologia,  fizyka, chemia, geografia, informatyka, filozofia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki.

 

Możliwa jest rezygnacja z przedmiotu rozszerzonego

należy złożyć rezygnację z nauki w grupie rozszerzonej w formie podania do Dyrektora szkoły z podpisem rodzica

należy poinformować o rezygnacji nauczyciela prowadzącego i wychowawcę

Intro