Kółko różniczkowe

Od wielu lat w 2SLO jest prowadzone kółko, na którym uczymy rachunku różniczkowego i całkowego. Zajęcia trwają dwa semestry, program obejmuje:

  1. Rachunek różniczkowy (pochodne i ich zastosowanie)
  2. Rachunek całkowy (całkowanie przez podstawienie, całkowanie przez części, całki funkcji trygonometrycznych)
  3. Równania różniczkowe
  4. Zastosowania rachunku różniczkowego w fizyce

Jak widać jest to program odpowiadający matematyce rozszerzonej w IB Diploma Programme, powiększony o zagadnienia zastosowań rachunku różniczkowego w fizyce..

Od przyszłego roku w 2SLO będą również prowadzone zajęcia ze Szczególnej Teorii Względności. Mimo że będą realizowane na podstawie programu  dla studentów fizyki, do uczestniczenia w tych zajęciach nie jest potrzebna żadna zaawansowana wiedza z matematyki czy z fizyki, a jedynie „otwarta głowa” oraz pewna dyscyplina w rozwiązywaniu zadań.

Intro