Przekaż 1,5 % podatku

Zachęcamy do przekazania 1,5% podatku na rzecz Szkoły!

Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1,5% podatku dochodowego na rzecz Społecznego Towarzystwa Oświatowego [STO] – organizacji pożytku publicznego.

Samodzielne Koło Terenowe nr 144 STO jako organ prowadzący 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Międzynarodowymi im. Pawła Jasienicy STO

Koło nie jest organizacją pożytku publicznego i ustawowo wpłaty mogą być dokonywane tylko na konto STO. Następnie są one przekazywane w 90% na rzecz naszego Koła a 10% jest przeznaczane na cele całego stowarzyszenia, tj. na stypendia dla uczniów, na wyposażenie szkół w środowiskach niezamożnych oraz dofinansowanie zajęć edukacyjnych.

Przekazane przez Państwa kwoty przeznaczamy na cele statutowe, w szczególności zaś dofinansowanie szkolnych wyjazdów i na doposażenie naszych szkół.

Dzięki Państwa wsparciu szkoła może zwiększyć fundusze przeznaczone w budżecie na cele socjalne – w szczególności na dofinansowanie wyjazdów – indywidualnie uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.

Warto wiedzieć i pamiętać:

  • Darowanie 1,5 % jest działaniem zgodnym z polskim prawem i stosowanym od 10 lat.
  • Kwota darowizny nie może przekraczać 1,5 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego.
  • Państwo w zeznaniu wskazujecie organizację, którą chcecie obdarować, a Urząd Skarbowy przekazuje środki bezpośrednio na jej rachunek.
  • Przekazany 1,5 % nie pomniejsza Państwa dochodów osobistych, ani nie powiększa wysokości podatku do zapłacenia.
  • Nie ponosicie Państwo żadnych kosztów związanych z przekazaniem 1,5 %.
  • Przekazanie 1,5 % jest dobrowolne i to Państwo decydujecie o przeznaczeniu tej kwoty. Nie jest naszym celem stwarzanie konkurencji dla innych ważnych potrzeb społecznych. Uznajemy, że wszystkim organizacjom pożytku publicznego przyświecają szlachetne intencje, a o ich wsparciu decydują wyłącznie Darczyńcy.

W deklaracji PIT prosimy wpisać:
Nazwa OPP: Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Numer KRS: 0000012189 
Cel szczegółowy: SKT 144 STO

BARDZO WAŻNE jest wpisanie jako cel szczegółowy naszego „SKT 144 STO”, wtedy z konta STO przekazane są kwoty na konto szkoły.

Prosimy o przekazanie „1,5 % Twojego podatku dla szkoły Twojego Dziecka” również w tym roku.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd SKT 144 STO i Dyrekcja ZSS

Intro