Proces aplikacji

Jak zostać uczniem 2SLO, czyli rekrutacja krok po kroku

W roku szkolnym 2023/24 otworzymy dwie klasy pierwsze liceum.

Aby zapisać kandydata na egzamin, jego rodzice lub inne osoby, którym powierzą oni to zadanie, muszą:

  • wypełnić kartę zgłoszenia (do pobrania w Dokumentach)
  • wnieść opłatę za egzamin w wysokości 550 zł na konto szkoły 51 1050 1038 1000 0022 5870 2535
    • tytułem: opłata za egzamin do 2 SLO (imię i nazwisko ucznia).
  • kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu przesłać na adres info@2slo.waw.pl

Karta wstępu na egzamin

Po weryfikacji dokumentów kandydat otrzymuje zwrotnego maila zawierającego kartę wstępu upoważniającą do wejścia na egzamin.

Aby rozpocząć naukę w 2 SLO, kandydat musi zdać egzamin wstępny z j. polskiego, matematyki i języka angielskiego (pisemnie).

Egzamin odbędzie się w szkole przy ul. Nowowiejskiej 5: 

  • 13 V – J. POLSKI. i J. ANGIELSKI
  • 14 V – MATEMATYKA (KANDYDACI APLIKUJĄCY DO PROFILU MAT-FIZ-INF po egzaminie zostają na sali i rozwiązują 2 dodatkowe zadania o wyższym stopniu trudności)

Zapisy na egzaminy wstępne ( tylko w formie elektronicznej przesłane na e-mail info@2slo.waw.pl) trwają od 20 III do 8 V 2023 r.

Profil mat-fiz-inf

Rekrutacja uczniów do profilu mat-fiz-inf odbywa się w trakcie egzaminu wstępnego do szkoły. Uczniowie chętni zostają po egzaminie z matematyki i rozwiązują 2 dodatkowe zadania, wymagające rozumowania matematycznego.

Z dodatkowych zadań zwolnieni są uczniowie będący laureatami lub finalistami Olimpiady Matematycznej Juniorów OMJ i Olimpiady Informatycznej Juniorów OIJ oraz uczniowie będący laureatami konkursów z matematyki, fizyki i informatyki organizowanych przez Kuratora oświaty. Finaliści konkursów powinni przyjść do szkoły w dniu egzaminu z matematyki, po jego zakończeniu, żeby rozwiązać dodatkowe zadania.

Stypendium

Stypendium 2 SLO Talenty im. Artura Kozłowskiego – mogą się o nie starać uczniowie, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki na egzaminie wstępnym. Więcej informacji w zakładce 2SLO/Dokumenty

Informacje dodatkowe

Szczegóły dotyczące punktacji znajdziecie w Regulaminie Rekrutacji w Dokumentach

Jeżeli kandydat ubiega się o zwolnienie z egzaminu, powinien złożyć podczas zapisów kopie dokumentów potwierdzających jego uprawnienia (szczegóły w Regulaminie Rekrutacji).

Jeśli kandydat ma opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, wskazującą na potrzebę dostosowania formy egzaminu do jego specyficznych potrzeb, powinien złożyć ją podczas zapisów.

Zastrzegamy, że organizacja egzaminu może ulec zmianie – zależnie od sytuacji epidemicznej. Szczegóły organizacyjne zostaną podane najpóźniej 2 tygodnie przed egzaminem.

Zastrzegamy, że gdyby państwowe regulacje nie pozwalały na przeprowadzenie egzaminu w formie stacjonarnej – będziemy gotowi na przeprowadzenie go w formie zdalnej.

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji będą podane na stronie internetowej do 31 maja 2023 r. ( w godzinach wieczornych)

Intro