Proces aplikacji

Jak zostać uczniem 2SLO, czyli rekrutacja krok po kroku

W roku szkolnym 2024/25 otworzymy dwie klasy pierwsze liceum.

Aby zapisać kandydata na egzamin, jego rodzice lub inne osoby, którym powierzą oni to zadanie, muszą:

  • wypełnić kartę zgłoszenia (do pobrania w Dokumentach)
  • wnieść opłatę za egzamin w wysokości 650 zł na konto szkoły 51 1050 1038 1000 0022 5870 2535
    • tytułem: opłata za egzamin do 2 SLO (imię i nazwisko ucznia).
  • kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem przelewu przesłać na adres rekrutacja@2slo.pl

Karta wstępu na egzamin

Po weryfikacji dokumentów kandydat otrzymuje zwrotnego maila zawierającego kartę wstępu upoważniającą do wejścia na egzamin.

Aby rozpocząć naukę w 2 SLO, kandydat musi zdać egzamin wstępny z j. polskiego, matematyki i języka angielskiego (pisemnie).

Egzamin odbędzie się w szkole przy ul. Nowowiejskiej 5: 

  • 18 V – MATEMATYKA80 minut (+15 min SPE)
  • 18 VJ. ANGIELSKI – 45 minut (+10 min SPE)
  • 19 V – J. POLSKI – 120 minut (+20 minut SPE)

Zapisy na egzaminy wstępne ( tylko w formie elektronicznej przesłane na e-mail rekrutacja@2slo.pl) trwają od 20 III do 14 V 2024 r.

Stypendium

Stypendium 2 SLO Talenty im. Artura Kozłowskiego – mogą się o nie starać uczniowie, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki na egzaminie wstępnym. Więcej informacji w zakładce 2SLO/Dokumenty

Informacje dodatkowe

Szczegóły dotyczące punktacji znajdziecie w Regulaminie Rekrutacji w Dokumentach

Jeżeli kandydat ubiega się o zwolnienie z egzaminu, powinien złożyć podczas zapisów kopie dokumentów potwierdzających jego uprawnienia (szczegóły w Regulaminie Rekrutacji).

Jeśli kandydat ma opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, wskazującą na potrzebę dostosowania formy egzaminu do jego specyficznych potrzeb, powinien złożyć ją podczas zapisów.

Wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji będą podane na stronie internetowej do 4 czerwca 2024 r. w godzinach popołudniowych.

Decyzja o wyborze szkoły – do 11 czerwca 2024 – wymaga wniesienia bezzwrotnej opłaty w wysokości 2205zł. Opłata przechodzi na rzecz wpisowego w chwili zapisu na listę uczniów.

Intro