Dokumenty

Formuła egzaminu z matematyki

Od 2024 roku planujemy zmianę formuły egzaminu wstępnego z matematyki do 2SLO.  Modyfikacja dotyczy zestawu zadań. Zakres treści programowych oraz wymagane umiejętności pozostają bez zmian. Będą zgodne z podstawą programową z matematyki w szkole podstawowej. W nowym zestawie uczeń otrzyma zadania otwarte o zróżnicowanym poziomie trudności. Większa ich liczba to zadania krótkiej odpowiedzi, sprawdzające umiejętności stosowania podstawowych pojęć i twierdzeń oraz skuteczność w doborze metody. Ostatnie zadania będą zadaniami złożonymi o podwyższonym stopniu trudności tzw. długiej odpowiedzi.

Intro