Praca maturalna absolwenta 2SLO.IB opublikowana w prestiżowym piśmie naukowym!

Licealista Aleksander Małachowski stworzył ranking dzielnic Warszawy pod względem dostępności usług publicznych w ramach obowiązkowej pisemnej pracy maturalnej w naszej szkole. Opiekun Maciej Dąbski wraz ze współpracownikiem  Waldemarem Wilkiem nadali jej ramy pracy naukowej i opublikowali w piśmie naukowym „Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development”. Praca otrzymała najwyższą notę, recenzenci byli nią zachwyceni. Link do artykułu:  https://sciendo.com/ i do artykułu o publikacji: https://warszawa.wyborcza.pl/

WRÓĆ DO WYDARZEŃ