Szkolenie z pierwszej pomocy przed wakacjami

W dniu 7 czerwca 2024 roku w 2 SLO odbyło się szkolenie z pierwszej pomocy, także z użyciem defibrylatora AED. Zajęcia poprowadzili pan Wojtek Świątek oraz nasz uczeń, Jakub Witczak. Uczniom całej szkoły zostały przybliżone zasady rozpoznania i przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem defibrylatora AED, który na wiosnę został zakupiony jako stałe wyposażenie naszej szkoły (urządzenie znajduje się w sekretariacie). Ponadto rozwiane zostały wątpliwości uczniów dotyczące sposobu użycia defibrylatora, który okazał się niezbyt skomplikowany. To wydarzenie na stałe trafi do kalendarza szkolnego, aby przed wakacjami wszyscy, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, mogli powtórzyć wiedzę z zakresu pierwszej pomocy i byli gotowi na jakiekolwiek zagrożenie w czasie wypoczynku.

(tekst: Jakub Witczak, redakcja: Beata Ciacek; zdjęcia: Pola G.)

WRÓĆ DO AKTUALNOŚĆI