”Job shadowing” w Kinsale

Pod koniec maja przedstawicielki 2SLO w osobach Katarzyny Nowak, Klaudii Dec i Julii Łukasiak odwiedziły Kinsale Community School w Irlandii. Nauczycielki w ramach projektu finansowanego z programu Erasmus+  obserwowały pracę irlandzkich nauczycieli. Podjęły także starania nawiązania współpracy pomiędzy szkołami w zakresie wspólnych projektów o zrównoważonym rozwoju oraz ustalały szczegóły przyjazdu irlandzkich uczniów do Warszawy na międzynarodową konferencję JASMUN we wrześniu 2023 r.

(tekst: autor nieznany, redakcja: Beata Ciacek; zdjęcia: autor nieznany)

WRÓĆ DO AKTUALNOŚĆI